Home BIZ News Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland

Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland

door Twentevisie
22 views

De Twente Board roept het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, onderzoek en vakmanschap in het regeerakkoord een prominente plek te geven. In Twente is de keuze voor techniek al gemaakt. De Twente Board daagt het kabinet uit mee te doen en fors te investeren in techniek. Om zo bij te dragen aan de verdienkracht van Twente en van Nederland. Een oproep die Solar Team Twente vandaag op het Binnenhof in Den Haag als Twentse ambassadeur zichtbaar onder de aandacht heeft gebracht. Ze hebben de Twentse Kamerleden gevraagd dit mee te geven aan de kabinetsinformateur.

Knappe koppen én gouden handen zijn cruciaal voor de groei van de innovatieve maakindustrie. Met Twents vernuft wordt gewerkt aan de voorsprong in kennis en technologie met unieke toepassingen en aansprekende producten. De mix van hightech en human touch maakt Twente de place to be voor het bedenken van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en de circulaire economie. Als we dit zo willen houden, is het belangrijker dan ooit dat voldoende vakbekwame techniekdocenten en technische talenten beschikbaar zijn en blijven. Voor de innovativiteit en concurrentiekracht van Twente en Nederland.

Innovatieve kracht Solar Team Twente
Solar Team Twente representeert de innovatieve kracht van Twente uitstekend. In de zonneauto, het Twentse icoon, komen Smart Materialen en High Tech Systemen op een unieke wijze samen. De studenten ontwikkelen samen met het bedrijfsleven baanbrekende technologieën die worden toegepast in de auto van morgen. Daarmee gaan ze de strijd aan in de Bridgestone World Solar Challenge 2017 in Australië.

De Twente Board, waarin kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden vertegenwoordigd zijn, komt daarom met een gezamenlijke oproep: een volgend kabinet moet dringend meer investeren in technologisch onderwijs, onderzoek en technisch vakmanschap. Zij onderschrijft daarmee het pleidooi van de Technische Universiteiten in Nederland en de industriële werkgevers voor een Technologieakkoord. Een akkoord waarin overheden, ondernemers, werknemers en kennisinstellingen de krachten bundelen om Nederland koploper te maken op het gebied van innovatie en technologie. En om het nijpende tekort aan gekwalificeerde technici aan te pakken.

Partnerschap
Twente neemt zelf haar verantwoordelijkheid, ze werkt aan een nieuwe investeringsagenda voor de komende jaren. In de afgelopen 10 jaar heeft Twente een agenda uitgevoerd met een investeringsvolume van 1,4 miljard euro. Daaraan hebben het Rijk, de provincie en regionale partners bijgedragen. Twente biedt het kabinet een effectief partnerschap. Juist door het schaalniveau waarop bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar vinden, kan zij innovatie en groei optimaal faciliteren. Daarbij blijft Twente de komende jaren fors investeren in de regionale economie, de slimme en schone maakindustrie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen

X