Home BIZ News TIMBER HAAKER IS COÖRDINEREND LECTOR FIELDLAB CIRCULAIRE INNOVATIES BIJ SAXION ‘We zoeken bedrijven die behoefte hebben hun circulaire ideeën te verdiepen’

TIMBER HAAKER IS COÖRDINEREND LECTOR FIELDLAB CIRCULAIRE INNOVATIES BIJ SAXION ‘We zoeken bedrijven die behoefte hebben hun circulaire ideeën te verdiepen’

door Twentevisie
47 views

“Bedrijven en organisaties moeten voortdurend hun businessmodel innoveren, anticiperen op ontwikkelingen in technologie en maatschappij, om duurzaam relevant en van waarde te zijn,” aldus dr. Ir. Timber Haaker, lector Businessmodellen bij Saxion. Vorig jaar opende Saxion het ‘Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie’. Met dit lab hoopt Haaker, als coördinator, een bijdrage te leveren aan het realiseren van de circulaire ambities van regionale (maak)bedrijven. De lectoraten van Saxion spelen hierin een essentiële rol. “We willen dat onze onderzoekers door samen te werken tot nieuwe oplossingen komen.” Circulair? “Een economie zonder afval waarin producten, componenten en materialen in kringlopen van waarde blijven en steeds weer (her)gebruikt kunnen worden.”

Praktijkgericht onderzoek, dat is namelijk waar het om draait binnen dit lab en binnen het HBO. “We zoeken voor het Fieldlab bedrijven die verder willen komen met hun eerste circulaire ideeën,” aldus Haaker (55). Een van de bedrijven waar het Fieldlab voor werkt is het Deventer sportkledingbedrijf Deventrade. Zij willen hun kleding recyclen. “Voor het recyclen van polyester sportkleding hebben ze specifieke kennis nodig, zowel op logistiek als op chemisch gebied. Daarvoor zijn ze met het Fieldlab de samenwerking aangegaan. Het Fieldlab en studenten zoeken het dan voor
hen uit.”

Samenwerking = impact
“Waar meer lectoraten betrokken worden, moet interdisciplinair samengewerkt worden. Iets waar vooral studenten veel mee te maken krijgen, bijvoorbeeld tijdens het Smart Solutions Semester.” Timber Haaker verwacht dit ook van de Saxion-onderzoekers. “Ik denk dat we dat altijd al inbakken in projecten die we opzetten. Het is nooit zo dat één lectoraat alle vragen kan beantwoorden. Dat sluit ook aan bij het feit dat Saxion zich naar buiten toe meer op de maatschappelijke thema’s wil richten. Wij proberen vanuit de vraag iets breder te kijken: wat hebben we nodig om zo’n vraag te onderzoeken? We hopen dat daardoor meer interdisciplinaire samenwerking tot stand komt en denken dat het daarmee ook meer maatschappelijke impact gaat hebben.”

Nieuwe (digitale) technologie biedt geweldige mogelijkheden. De kunst is om met technologische innovatie ook echt iets van waarde te creëren voor klanten of cliënten, voor gebruikers, maatschappij en eigen organisatie. Daarvoor is een levensvatbaar businessmodel essentieel, een beschrijving van hoe je met die technologie waarde creëert. “Het onderzoek in ons lectoraat richt zich op de vraag hoe die nieuwe businessmodellen eruit kunnen zien en hoe ze ontworpen kunnen worden.

“Wat je bijvoorbeeld ziet is dat steeds vaker het Product-as-a-Service model (PaaS) wordt ingezet als veelbelovend circulair businessmodel. Bij PaaS betaalt de klant niet voor het eigendom van het product maar voor het gebruik van het product. Denk aan huur of leaseconstructies. Het product blijft (economisch) eigendom van de aanbieder. Dit model kent diverse positieve circulaire prikkels. De producent heeft er belang bij dat het product zo goed mogelijk blijft werken voor de gebruiker en zo inkomsten genereert. Doordat de producent eigenaar is en blijft van het product, is deze in staat al tijdens het ontwerp het product te optimaliseren voor lange levensduur en hergebruik”.

Beschikbare tools
Via ons Business Model Lab helpen we bedrijven om toekomstbestendig te blijven. Daarvoor stellen we een groot aantal tools vrij beschikbaar via businessmodellab.nl. Via het Fieldlab helpen we bedrijven om meer circulair te worden. Bedrijven weten ons daarvoor ook steeds beter te vinden.”

Gerelateerde artikelen

X