Home BIZ News Twaalf Nederlandse gemeenten en Stadt Münster op weg naar een grensoverschrijdend netwerk voor afvalverwerking

Twaalf Nederlandse gemeenten en Stadt Münster op weg naar een grensoverschrijdend netwerk voor afvalverwerking

door Twentevisie
35 views

Met het zetten van hun handtekening bevestigen Oberbürgermeister Markus Lewe van Stadt Münster en de burgemeesters, of hun plaatsvervangers, van twaalf Nederlandse gemeenten de onderlinge samenwerking op het gebied van afvalverwerking. De twaalf gemeenten zijn allen aandeelhouder van het afvalverwerkingsbedrijf Twence. Met de ondertekening wordt een belangrijke tussenstap gezet in de richting van het beoogde aandeelhouderschap van Stadt Münster in Twence.

In het voorjaar van 2017 hebben vrijwel alle aandeelhouders van Twence ingestemd met toetreding van Stadt Münster als aandeelhouder. De komst van Münster draagt volgens deze Nederlandse aandeelhouders bij aan de vollast (optimale benutting) van de afvalenergiecentrales van Twence en versterkt de positie van het bedrijf op de lange termijn.

Belangrijke tussenstap
Door verschillen in de wet- en regelgeving in Nederland en Duitsland is het aandeelhouderschap van Münster in Twence (nog) niet mogelijk. Het ‘Kommunalaufsicht’, de toezichthouder aan Duitse zijde, ziet de gemeentelijke samenwerking tussen de Nederlandse gemeenten en Stadt Münster als een belangrijke stap richting een volwaardig aandeelhouderschap van Münster op termijn.

De overeenkomst die op donderdag 13 december is gesloten voorziet in het uitwisselen van verschillende afvalstromen waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de technische mogelijkheden die aan beide zijden van de grens beschikbaar zijn. Zo wordt vanuit Münster jaarlijks 45.000 ton gesorteerd restafval bij Twence omgezet in warmte en stroom voor regionale bedrijven en enkele duizenden huishoudens in Twente. In ruil daarvoor recyclen de gemeentelijke afvalbeheerdiensten van Münster (AWM) jaarlijks 5.000 ton GFT of restafval van de deelnemende Nederlandse gemeenten.

Voordeel voor de regio
De samenwerking levert zowel economische als ecologische voordelen op. Zo zorgt de regeling er voor dat het vervoer van afval vermindert en daarmee milieuwinst geboekt wordt. Daarnaast draagt de regeling bij aan versterking van de regionale economie en wordt de Euregionale werkgelegenheid gestimuleerd.

Stadt Münster en de twaalf Nederlandse gemeenten gaan ervan uit dat met de ondertekening van de gemeentelijke samenwerking het toekomstig aandeelhouderschap van Münster in Twence een stap dichterbij is gekomen. Daarmee liggen er volgens de ondertekenaars nog belangrijke voordelen voor de regio in het verschiet.

  • Afvalstromen kunnen beter gestuurd worden, waardoor afval efficiënter verwerkt kan worden.
  • De mogelijkheid om grondstoffen uit afval terug te winnen kan beter benut worden.
  • Wederzijdse kennis op het gebied van duurzaamheid wordt sneller en makkelijker gedeeld.
  • Kortere aanvoerlijnen van het Duitse afval leveren direct milieuwinst op.
  • Een aandeelhouderschap van Münster opent deuren voor andere Duitse gemeenten om ook in Twence te participeren.

Deelnemende gemeenten
Naast Stadt Münster nemen twaalf Nederlandse gemeenten deel aan de communale samenwerking op het gebied van afvalverwerking. Dat zijn: Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Historische locatie
De ondertekening van de overeenkomst vond plaats op een historische plek, het Krameramtshaus. In dit gebouw was tijdens de onderhandelingen over de Vrede van Münster, onderdeel van de Vrede van Westfalen (1648) de Nederlandse delegatie gehuisvest. Tegenwoordig herbergt het Krameramtshaus het Huis van Nederland en het Centrum voor Nederlandse Studies.

Gerelateerde artikelen

X