Home BIZ News Twence boekt positief resultaat van ruim 9,5 miljoen euro

Twence boekt positief resultaat van ruim 9,5 miljoen euro

door Twentevisie
19 views

In de aandeelhoudersvergadering van 21 april 2016 is het financieel jaarverslag Twence HoldingTwence heeft over 2015 een positief netto resultaat geboekt van ruim 9,5 miljoen euro. Van de netto-omzet van  106 miljoen euro is bijna de helft afkomstig uit de verkoop van energie (in de vorm van elektriciteit, stoom en warmte) en de andere helft uit de verkoop van grondstoffen en het verwerken van afval.

Als gevolg van wereldmarktontwikkelingen zijn de prijzen voor energie en metalen aanzienlijk gedaald. De lage energieprijzen, waarvan de consument al enige tijd volop profiteert, zetten de resultaten sterk onder druk. Daarnaast kreeg Twence in 2015 te maken met een defect aan één van de turbines van de afvalenergiecentrale, waardoor enkele maanden uit één van de lijnen van de centrale geen elektriciteit kon worden gegenereerd.

Twence schonk veel aandacht aan het op niveau houden van de resultaten. Daartoe zijn afgewogen keuzes gemaakt over het al dan niet investeren en nieuwe strategische projecten. De druk op de resultaten, vooral als gevolg van de lage prijsniveaus van energie, zal in 2016 niet verminderen. Desondanks verwacht Twence ook komend jaar bedrijfseconomisch gezien bevredigende resultaten.

Gerelateerde artikelen

X