Home Geld en Zaken Twente investeert in innovatie Sociale Werkbedrijven

Twente investeert in innovatie Sociale Werkbedrijven

door Twentevisie
49 views

In de regio Twente wordt in 2016 geïnvesteerd in de innovatie van de sociale werkbedrijven, de voormalige sociale werkvoorziening, en ondersteuning van de arbeidsontwikkeling van medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor het gezamenlijke sectorplan kregen de Twentse SW-bedrijven een subsidie van 1,5 miljoen Euro van het Rijk.

De SW-bedrijven en gemeenten leveren zelf cofinanciering door bestaande middelen en menskracht in te zetten. Het geld wordt onder meer ingezet voor het versterken van de commercie en de acquisitiekracht, het uitwerken van nieuwe marktsegmenten en de ontwikkeling van dienstverlening voor andere doelgroepen, zoals een pilotproject voor arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd naar samenwerking op gebied van ondersteunende diensten zoals marketing, personeelszaken en financiële- en salarisadministratie. De intensievere samenwerking op deze gebieden is onder meer een vervolg op het project ‘Social Valley Twente’ in 2013/2014. Een project om binnen de Twentse SW-bedrijven tot intensievere samenwerking te komen.

De Twentse SW-bedrijven kiezen ervoor om nadrukkelijker met elkaar samen te werken. Ze zetten samen in op verdere professionalisering en transformatie van de sociale werkbedrijven en richten zich, in het kader van de Participatiewet, op een brede doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking.

Keuze voor intensievere samenwerking
Het doel van de intensievere samenwerking is meer medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken, meer vaste opdrachtgevers, meer beschut werk op locaties bij klanten, betere marges en werk met meer toegevoegde waarde voor medewerkers in het beschutte bedrijf. In totaal werken binnen Twente zo’n 3250 mensen binnen de Sociale Werkvoorziening. Daarnaast zijn er mensen uit diverse doelgroepen werkzaam op een werkervaringsplek. “Het is onze taak om een goede infrastructuur te behouden, zodat we ook in de toekomst mensen met een arbeidsbeperking een aangepaste werkplek kunnen bieden bij het bedrijfsleven of bij het SW bedrijf zelf. Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het versterken van de bestaande dienstverlening en een goede Twentse samenwerking zijn hiervoor essentieel. Deze financiële impuls helpt ons daarbij.” aldus Femke Koster, manager DCW.

Reinier van Broekhoven, algemeen directeur van SOWECO NV, vult aan: “Ook voor andere doelgroepen binnen de Participatiewet, de nieuwe Wajong en ook binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning zien we mogelijkheden. Denk maar aan arbeidsmatige dagbesteding.”

Verbinding dagbesteding met beschut bedrijf
In de pilot arbeidsmatige dagbesteding wordt meer verbinding gelegd tussen dagbesteding en het beschut bedrijf. Het doel is om te kijken of de werkmogelijkheden voor de doelgroep voor dagbesteding vergroot kunnen worden. Onderzocht wordt met welke activiteiten en begeleiding we eraan kunnen bijdragen dat mensen zich kunnen ontwikkelen in een arbeidsmatige setting.

Twente vormt één arbeidsmarktregio bestaande uit 14 gemeenten. Deze hebben hun SW-verantwoordelijkheid sinds 2015 georganiseerd in de SW-bedrijven: DCW (gemeente Enschede), SOWECO NV, SWB en de Gemeentes Haaksbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal.

 

Gerelateerde artikelen

X