Home BIZ News Twentse gemeenten en provincie Overijssel brengen vraag en aanbod bedrijventerreinen in balans

Twentse gemeenten en provincie Overijssel brengen vraag en aanbod bedrijventerreinen in balans

door Twentevisie
19 views

Een evenwichtige markt voor bedrijventerreinen is essentieel voor een sterke regionale economie. Twentse gemeenten en provincie Overijssel hebben afspraken gemaakt over het in balans brengen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen voor de komende tien jaar. De afspraken zorgen ervoor dat de regio niet “op slot” gaat. Goede nieuwe plannen kunnen tot ontwikkeling komen en daarmee bijdragen aan de economische ontwikkeling.

 Onderzoek wijst uit dat er de komende tien jaar een vraag naar bedrijventerreinen in Twente is van circa 334 hectare. Deze regionale vraag is doorvertaald naar cijfers per gemeente. De veertien gemeenten in Twente hebben een aanbod aan bedrijventerreinen ter grootte van 437 hectare. Het aanbod aan bedrijventerreinen is daarmee circa 103 hectare groter dan de vraag naar bedrijventerreinen voor de komende tien jaar.

Vestigingslocaties
Zowel nieuwe vestigingslocaties als uitbreidingen van zittende ondernemers hebben baat bij een optimaal vestigingsklimaat. Het is de uitdaging om hier met een goed bedrijventerreinenbeleid op aan te sluiten. Dat betekent kiezen voor goede (nieuwe) locaties, het op niveau houden of brengen van bestaande goede plekken en het op termijn afscheid nemen van kwalitatief mindere locaties.

Oplossingen
Het doel is om de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen op uiterlijk 1 juli 2020 in balans te hebben. Daarom hebben de gemeenten die een groter aanbod aan terreinen hebben dan de vraag afgesproken voor het eind van 2017 met een plan van aanpak te komen. Dit geldt voor de gemeenten Enschede, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Twenterand, Wierden, Borne en Hengelo. Onderdeel van de afspraken is dat een aantal gemeenten bedrijventerreinen binnen één jaar uit de markt nemen. Het aanbod van terreinen neemt hierdoor af met 22,5 hectare. De colleges van de gemeenten gaan de afspraken indien nodig voorleggen aan hun gemeenteraden, die daarover uiteindelijk richting de zomer beslissen. De financiële gevolgen per gemeente zijn zeer verschillend en zullen door de Colleges richting hun eigen raad worden geduid.

Almelo heeft de afspraken niet onderschreven. Almelo is van oordeel dat het perspectief van de stad en het ontwikkelperspectief rondom bedrijventerreinen eerst met elkaar verbonden moeten worden. Daarnaast hebben de afspraken grote financiële consequenties. Over beide punten wil de gemeente verder in gesprek met de provincie. Het niet onderschrijven van de afspraken door Almelo heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de uitvoering ervan omdat deze worden geborgd in de provinciale Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Monitoring
Om tijdig in te kunnen spelen op vragen uit de markt hebben de provincie Overijssel en de gemeenten afgesproken om minimaal twee keer per jaar nieuwe ruimtelijke plannen, met een actuele marktvraag, gezamenlijk te bespreken. Na twee jaar (peildatum 1 juli 2019) volgt een nieuwe analyse van de cijfers van vraag (inclusief prognose) en aanbod in Twente en per gemeente. Op basis daarvan kunnen de afspraken worden geactualiseerd.

Het  afsprakendocument staat op:   www.overijssel.nl/herprogrammeren

 

Gerelateerde artikelen

X