Home BIZ News Universiteiten starten schakelprogramma’s leraren informatica en scheikunde

Universiteiten starten schakelprogramma’s leraren informatica en scheikunde

door Twentevisie
23 views

De Nederlandse bètafaculteiten gaan gezamenlijk schakelprogramma’s aanbieden om het nijpende tekort aan leraren voor informatica en scheikunde terug te dringen. De schakelprogramma’s bieden studenten en zij-instromers die bepaalde vakinhoudelijke kennis missen, een flexibele route naar het leraarschap. Het initiatief voor de schakelprogramma’s komt van de  Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht (penvoerder). Het ministerie van OCW stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de financiering.

“Bij gebrek aan geschikte docenten is het vak informatica op diverse scholen al afgeschaft”, licht projectaanvrager dr. Elwin Savelsbergh van de Universiteit Utrecht toe. “Bovendien is de verwachting dat de tekorten aan scheikunde- en informaticaleraren de komende jaren meer dan verdubbelen. Met name het aandeel universitair opgeleide leraren daalt sterk, terwijl zij toch de ambassadeurs zijn die leerlingen enthousiasmeren voor een universitaire bètastudie.”

Met de schakelprogramma’s worden nieuwe doelgroepen voor het leraarschap aangeboord, zoals de groep studenten die een brede of interdisciplinaire universitaire bèta-opleiding volgt. Zij hebben al veel kennis van informatica of scheikunde in huis, maar missen nog een deel van de voor het schoolvak benodigde vakkennis. Tot nu toe was het voor deze groep lastig om zich bij te scholen. Ze moesten daarvoor meerdere keren per week aanschuiven tussen de studenten in de reguliere bacheloropleidingen.

Via de nieuwe schakelprogramma’s Chem4all en Inf4all, kunnen aankomende docenten gedeeltelijk online modules volgen om hun ontbrekende kennis aan te vullen. Hierdoor hoeven ze slechts één dagdeel per week naar de cursuslocatie in het centrum van Utrecht te komen.

De schakelprogramma’s zijn daarnaast  ook bedoeld als nascholing voor zittende docenten.

Gerelateerde artikelen

X