Home BIZ News Van groene leges naar groene norm

Van groene leges naar groene norm

door Twentevisie
29 views

Enschede heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom doet de gemeente samen met vijf andere gemeenten mee aan een experiment in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Waar in Nederland nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4 geldt in Enschede straks een EPC van 0,2 voor een omgevingsvergunning. Met deze nieuwe groene norm zal in Enschede nog duurzamer worden gebouwd.

Om in de toekomst nog duurzamer te bouwen heeft de gemeente bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek ingediend om mee te doen aan een experiment in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Dit experiment maakt het mogelijk om een lagere EPC-norm te hanteren. Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd, in een ontwerpbesluit vastgelegd en gepubliceerd in het Staatsblad. Publicatie van het definitieve besluit in het Staatsblad vindt eerdaags plaats. De nieuwe EPC-norm treedt dan direct in werking.

Aanvullende energiebesparingsmaatregelen
Inwoners die een nieuwe woning willen bouwen moeten nu al rekening houden met een EPC-norm van 0,2. Dit betekent dat zij een aantal (aanvullende) energiebesparingsmaatregelen moeten treffen. Dit kan onder andere door gebruik te maken van betere isolatie en door duurzame energieopwekkende installaties, zoals warmtepompen, toe te passen. Alleen voor inwoners die nog vóór de inwerkingtreding van het besluit van het ministerie een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, geldt nog de oude EPC-norm van 0,4. Zij zijn intussen geïnformeerd.

Vervallen groene leges
Met de invoering van de groene norm geldt straks voor omgevingsvergunningen standaard een EPC-norm van 0,2. Hierdoor kon de regeling ‘groene leges’ vervallen. Deze regeling was bedoeld om duurzaam bouwen te stimuleren (EPC 0,2 of EPC 0).

Wethouder Jurgen van Houdt: “In Enschede hebben we gezien dat de afgelopen jaren steeds duurzamer werd gebouwd. In de toekomst worden de energienormen alleen nog maar scherper voor omgevingsvergunningen. Daarom is het goed om nu al na te denken over de (financiële) mogelijkheden om te bouwen met een lagere EPC. Nú meer investeren in ‘toekomstbestendig’ bouwen, levert op termijn meer op.”

Gerelateerde artikelen

X