Home Column Verjaring in de logistiek, een juridisch buitenbeentje

Verjaring in de logistiek, een juridisch buitenbeentje

door Matthias Reissig
19 views

Een factuur van jaren terug, een stoffig schadedossier, een beroep op een toezegging die ooit zou zijn gedaan. Vaak is het knap lastig om te reageren op dit soort oude aanspraken, alleen al vanwege het tijdsverloop. Het Burgerlijk Wetboek beschermt ons hiertegen: als de schuldeiser niet binnen de daarvoor geldende tijd aanklopt, dan staat hierop de sanctie van (bevrijdende) verjaring. Eenmaal verjaard kan de vordering niet meer in rechte worden afgedwongen. Een beroep op verjaring kan dan ook een machtig verweermiddel zijn. 

Praktijkvoorbeeld

In mijn logistieke praktijk heb ik te maken met korte verjaringstermijnen en veel verschillende verjaringsregelingen. Lang niet alle betrokken partijen zijn zich niet bewust van de (afwijkende) spelregels. Aan de hand van een fictief voorbeeld laat ik u graag zien hoe dit in de praktijk uitpakt:

Bakkeliet handelt in smartphones. Voor het vervoer van Rotterdam naar zijn magazijn in Twente heeft Bakkeliet tussen 2011 en 2013 gebruik gemaakt van Hangop Transport B.V. Al vanaf het begin van de samenwerking ging er geregeld iets mis. De ene keer was het een beschadiging, de andere keer klopte er niets van de aantallen. Ieder incident is door de kwaliteitsmanager van Bakkeliet besproken met Hangop en gedocumenteerd in een schadedossier. Hangop beloofde keer op keer beterschap en om de commerciële relatie niet te schaden, besloot Bakkeliet de discussie maar niet op de spits te drijven. Na drie jaarcontracten was voor Bakkeliet de maat vol en de samenwerking eindigde per 31 december 2013. In januari 2014 wendt Bakkeliet zich, met de schadedossiers onder zijn arm, tot zijn advocaat met het verzoek de diverse schades alsnog te verhalen op Hangop.

Vordering verjaard?

Een vordering tot schadevergoeding verjaart normaal gezien na vijf jaren. Veel juristen zullen Bakkeliet dan ook goede kansen toedichten. Als de advocaat van Bakkeliet echter een beetje thuis is in het vervoerrecht, dan zal hij geen leuke mededeling voor hem hebben. Op vorderingen die gebaseerd zijn op een vervoerovereenkomst is een verjaringstermijn van slechts één jaar van toepassing. Als er na het opmaken van het incidentrapport niets meer is gedaan, dan kan vergoeding van de schades uit 2011 en 2012 niet meer in rechte worden afgedwongen.

Andere logistieke diensten

Hoe gek het recht soms in elkaar zit, blijkt als Bakkeliet geen eigen magazijn had gehad, maar een warehousing contract zou hebben afgesloten met Hangop Warehousing B.V. Als de schade en de tekorten dan niet zouden zijn ontstaan tijdens het transport, maar in de periode dat ze lagen opgeslagen bij Hangop, dan zouden de schadeclaims van Bakkeliet pas na verloop van vijf jaren verloren gaan. De juridische krenten in deze verjaringspap zijn uiteraard de schadeclaims waarbij alle logistieke diensten (nationaal/internationaal vervoer, opslag, order picking etcetera) bij één en dezelfde dienstverlener zijn ondergebracht, terwijl onduidelijk is waar het is misgegaan.

Stuiting van de verjaring

Schadedossiers die vrijwel direct in de kast verdwijnen, zijn een uitzondering. Meestal wordt er in ieder geval nog wel enige tijd gecorrespondeerd over de schade en de aansprakelijkheid. Dit kan van belang zijn, omdat de verjaring kan worden gestuit door schriftelijke aanmaningen en brieven waarin de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn recht tot nakoming voorbehoudt. Een stuiting heeft tot gevolg dat er een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen. Let wel, vanwege de strenge eisen die in de rechtspraak worden gesteld, is een goede formulering van de stuitingsbrief van belang.

Alle claims

Overigens gelden de korte verjaringstermijnen voor àlle claims die gebaseerd zijn op de vervoerovereenkomst. Dus als Bakkeliet nog niet alle facturen heeft voldaan, dan doet Hangop er goed aan om ook hierover tijdig aan de bel te trekken.

Conclusie

Hoe sterk een claim ook is, wie zich te laat bij de rechter meldt, vist achter het net. In het bijzonder bij logistieke claims ligt het risico van verjaring al snel op de loer. Een specialist kan u meestal vrij snel vertellen wat de status van uw claim is.

Jurgen Kappert

Advocaat Transportrecht

KienhuisHoving advocaten en notarissen

Reageren? Rechtstreeks naar de auteur: jurgen.kappert@kienhuishoving.nl

Gerelateerde artikelen

X