Home BIZ News Werkloosheid daalt beroepsbevolking neemt af

Werkloosheid daalt beroepsbevolking neemt af

door Twentevisie
28 views

De Twentse arbeidsmarktmonitor van april 2017 laat zien dat de werkloosheid verder daalt. De Twentse werkloosheid is in het eerste kwartaal 6,4 procent. Twente telt daarmee zo’n 20.500 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is 0,1% minder dan in het laatste kwartaal van 2016. In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage 6,9 procent in Twente en 6,0 procent in Nederland ten opzichte van respectievelijk 7,2 procent en 6,9 procent in 2015. Het aantal Twentse werklozen is in 2016 met 2.000 gedaald. Twente telde in 2016 gemiddeld 21.000 werklozen. Het Twentse werkloosheidspercentage daalt minder snel dan het Nederlandse percentage. Dit komt vooral omdat de beroepsbevolking sterker daalt in verhouding tot de lichte afname van het aantal werklozen.

“Het is heel positief om te zien dat de werkloze beroepsbevolking in Twente afneemt en dat het aantal banen toeneemt”, zo benadrukt Patrick Welman, Wethouder Economie en Werk van de gemeente Enschede. “Het is echter ook belangrijk dat mensen zonder werk, perspectief op aansluitend werk houden. Voorkomen moet worden dat onze beroepsbevolking door gebrek aan passend werk en inactiviteit daalt”. Het werkloosheidspercentage wordt berekend door het aantal werklozen te delen door de beroepsbevolking. In Nederland neemt de werkloze beroepsbevolking af. Doordat de stijging van het aantal werkenden groter is neemt de totale beroepsbevolking in tegenstelling tot in Twente toe.

Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) stijgt licht
UWV registreert los van haar WW uitkeringen, werkzoekenden met of zonder een vorm van uitkering. In het eerste kwartaal is het aantal NWW-ers in Twente met 29 personen (0,1 procent) toegenomen. Zo’n 35.830 personen stonden eind maart 2017 als niet-werkende werkzoekende geregistreerd.
In Nederland als geheel stijgt het aantal NWW-ers in het eerste kwartaal sterk (3,0 procent).

Aantal jongeren onder de niet-werkende werkzoekenden blijft dalen
De sinds begin 2016 ingezette daling van het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren zet door in het eerste kwartaal (-1,5 procent). Bijna 2.700 jongeren hadden eind maart 2017 een NWW-registratie. In tegenstelling tot de lichte daling van het aantal jongere Twentse NWW-ers stijgt het aantal in Nederland als geheel met 1,3 procent.

Afname vacatures zet door in eerste kwartaal
Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 gedaald. Eind maart stonden 2.600 openstaande vacatures geregistreerd bij het UWV. Dit is 25 procent minder dan eind december 2016. Ten opzichte van eind 2015 is het aantal vacatures nog altijd 22 procent hoger. Door een daling van het aantal vacatures neemt de spanning op de arbeidsmarkt licht af. Er zijn meer werkzoekenden beschikbaar voor minder vacatures.

Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in het eerste kwartaal
In het eerste kwartaal neemt het aantal WW-uitkeringen met 2,2 procent toe, landelijk is deze toename 0,7 procent. In de laatste twee maanden daalt het aantal Twentse WW-uitkeringen weer met zo’n 2 procent. Landelijk neemt dit aantal WW-uitkeringen met 1 procent af. Eind maart 2017 telt Twente ruim 16.250 WW-uitkeringen. Dit is 350 meer dan eind 2016.

Stijging WW-uitkeringen onder jongeren
In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal WW-uitkeringen onder jongeren gestegen met 14 procent. Landelijk is dit 3,3 procent. In totaal hebben eind maart 2017 ruim 1.200 jongeren een WW-uitkering. Dit is 150 meer dan eind 2016.

Toename uitkeringen participatiewet (P-wet uitkeringen)
Gemeenten verstrekken uitkeringen in het kader van de participatiewet (voorheen de bijstands-uitkeringen) In het eerste kwartaal van 2017 is het dit aantal P-wet uitkeringen met 1 procent gestegen (+150 uitkeringen). Eind maart 2017 hebben ruim 15.000 Twentse huishoudens een P-wet-uitkering. Deze stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Het aantal P-wet-uitkeringen aan jongeren stijgt eveneens in het eerste kwartaal van 2017 (+3%). In totaal telt Twente P-wet-uitkering aan 1.760 jongeren. Dit is 50 meer dan eind 2016.

De ‘Arbeidsmarktmonitor Twente’ is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen

X