Home BIZ News Werkloosheid Twente weer op 7,1 procent

Werkloosheid Twente weer op 7,1 procent

door Twentevisie
21 views

De werkloosheid is, in oktober, in Nederland weer gestegen van 6,8 naar 6,9 procent. Het geschatte cijfer voor Twente ligt weer op 7,1 procent. Het landelijk werkloosheidspercentage daalde aanvankelijk naar 6,8 procent in het derde kwartaal, maar is in oktober weer gestegen naar 6,9 procent. Dat cijfer betekent 23.000 werklozen in Twente.

 Stijgende werkloosheid deels positief te duiden
Een stijgende werkloosheid bij oplevende economie lijkt een tegenstrijdigheid. Voor een deel is dit het gevolg van het feit dat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Dat is positief te duiden. Meer mensen zien er kennelijk weer brood in om werk te zoeken. Deels zullen deze mensen zich ook laten registreren als werkzoekenden.

Nederlandse economie verbetert
Al een aantal maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt het CBS. Producenten en consumenten zijn positiever geworden. De investeringen groeiden in de maanden juli, augustus en september fors ten opzichte van een jaar eerder. Ook consumptie van huishoudens en de export van goederen is in die maanden gegroeid.

Positieve en negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
De positieve economische ontwikkelingen in ons land vertalen zich in enkele gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal waren er landelijk 33.000 meer banen. Een andere positieve ontwikkeling is de groei van het aantal uitzenduren.

Toch zijn er vooral signalen die aanleiding geven tot zorg. Zo is er de doorgaande stijging van het aantal geregistreerde werkzoekenden (NWW). Vanaf juni is hierbij een sterke stijging (9,6%) in Twente. Deze stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij jongeren. Blijkbaar komen er meer geregistreerde werkzoekenden bij dan er uitstromen richting nieuwe banen.

Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Ik verwacht dat de aantrekkende economie toch gaat zorgen voor meer banen en dat meer mensen aan het werk komen. Ondertussen is er alle aanleiding om door te gaan met het voorkomen van werkloosheid en het bestrijding van mismatch. Voorkomen moet worden dat werkzoekenden ontmoedigd raken en zich feitelijk afkeren van de arbeidsmarkt”.

Gerelateerde artikelen

X