Home BIZ News Zeer goed resultaat Twence in 2018

Zeer goed resultaat Twence in 2018

door Twentevisie
39 views

In de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2019 is het financieel jaarverslag Twence HoldingTwence heeft over 2018 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 14,5 miljoen. De omzet van € 105,1 miljoen bestaat voor bijna de helft uit de opbrengst van grondstoffen en energie.

In 2018 passeerde bijna een miljoen ton afval en biomassa de weegbruggen. Vrijwel al dit materiaal werd omgezet in herbruikbare materialen, grondstoffen en energie. Daarnaast produceerde Twence ook zonne-energie. In totaal leverde Twence ruim 2,2 PetaJoule warmte en stoom, voor stadsverwarming en voor vergroening van industrieel warmtegebruik. Omgerekend naar huishoudens was dit voldoende om het jaarverbruik van 48.000 huishoudens te dekken.

De 1,6 PetaJoule elektriciteit die in 2018 aan het openbare net werd geleverd, is voldoende voor ongeveer 147.000 huishoudens.

De opening van het tweede zonnepark, de heropening van de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale en de overname van de pyrolyse-installatie Empyro van BTG-BTL vormden de hoogtepunten van 2018. ‘We zijn al jaren de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Daar investeren we fors in.’ aldus dr. Marc Kapteijn, directeur van Twence.

Een dieptepunt werd gevormd door de brand, die in de nacht van 30 juni uitbrak in afval, dat tijdelijk was opgeslagen op een daarvoor bestemde locatie op één van de stortheuvels. Grote delen van de regio ondervonden overlast door de rookontwikkeling die met de brand gepaard ging. Twence heeft samen met allen die schade hebben geleden een gepaste oplossing gezocht en waar nodig financieel gecompenseerd. In samenspraak met toezichthouders en hulpdiensten is de brand uitgebreid geanalyseerd en zijn verbetermaatregelen doorgevoerd.

Voor 2019 verwacht Twence positieve resultaten. Voor het eind van het jaar zal worden begonnen met de bouw van een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Met projecten op het gebied van afvangen en nuttig hergebruiken van CO2 en het onttrekken van waardevolle stoffen aan biomassa worden vervolgstappen gezet in de ontwikkeling van Twence als grondstoffenleverancier. ‘We bouwen onze bijdrage aan de verduurzaming van de Euregio de komende jaren verder uit. Samenwerking met gemeenten, netwerkbedrijven, industrie, woningbouwcorporaties en andere relevante partijen is daarvoor cruciaal’ geeft Marc Kapteijn aan. ‘Wij kunnen een duurzaam alternatief bieden voor aardgas en samen kunnen we er voor zorgen dat het daar komt, waar het nodig is’.

Over Twence
Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert energie uit niet-herbruikbaar afval, biomassa en de zon. Daarmee levert Twence een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2.

Twence loopt in de branche voorop, qua innovatie en effectiviteit: daarmee draagt de organisatie nu en in de toekomst bij aan het omvormen van de lineaire economie naar een circulaire.

 

Gerelateerde artikelen

X