Home BIZ News ‘Zilveren Haring 2015’ naar Rijksmuseum Twenthe

‘Zilveren Haring 2015’ naar Rijksmuseum Twenthe

door Twentevisie
21 views

Tijdens de Twentse Haring Primeur op Landgoed de Wilmersberg in De Lutte, op woensdag 24 juni, reikt de voorzitter van het Comité Twentse Haringprimeur, de heer Henk Kesler, aan het Rijksmuseum Twenthe de Zilveren Haring uit voor haar positieve positionering van en bijdrage aan de promotie van Twente. De genodigden van de Twentse Haring Primeur beslisten aan wie van de – door het Comité – genomineerden de Zilveren Haring toekomt. De overige genomineerden waren: de TwentseWelle en Poppodium Metropool.

De ‘Zilveren Haring’
Deze prijs gaat naar een persoon of organisatie, die zich weet te onderscheiden door een opvallende bijdrage te leveren aan de profilering van Twente binnen en buiten de regio. Dit jaar ontvangt Rijksmuseum Twenthe deze waarderingsprijs uit handen van de Commissaris van de Koning, mevr. Ank Bijleveld-Schouten.

Rijsmuseum Twenthe is de winnaar van de Zilveren Haring 2015 aangezien zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd en nog levert aan een toekomst in Twente, waarin kunst, technologie en ondernemerschap nieuwe perspectieven bieden voor het museum en de regio. Daarmee helpt het Rijskmuseum Twenthe onze regio Twente ook buiten haar grenzen de gewenste profilering te duiden en te communiceren.

Het comité hecht er waarde aan te vermelden, dat de prestatie van het Rijksmuseum Twenthe tot stand is gekomen in een periode, dat het voortbestaan van het museum ter discussie stond en de het gevoerde beleid er voor gezorgd heeft dat museum en collectie behouden blijven.

Haring happen
Allereerst zal de Commissaris van de Koning, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, de eerste haring proeven, nadat deze op een originele en spectaculaire wijze worden binnen gevlogen.

Twentse Haringprimeur
In de afgelopen jaren ontwikkelde dit evenement zich als een unieke mogelijkheid voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en andere organisaties om met elkaar op informele wijze kennis te maken of bestaande relaties te bestendigen. Dit jaar hebben zich wederom bijna vierhonderd gasten aangemeld.

Het Comité
De Twentse Haring Primeur wordt in 2015, onder voorzitterschap van de heer Henk Kesler, mogelijk gemaakt door: Agfra Holding, DEMCON, KPMG Accountants, Landgoedhotel de Wilmersberg, Menzis, NyStaete Group, Powered by Twente Innovation Events, Regio Twente, Saxion en VolkerWessels.

Gerelateerde artikelen

X