Home Column Zonnepanelen voor ondernemers: nog steeds een goed idee?

Zonnepanelen voor ondernemers: nog steeds een goed idee?

door Visionmakers
76 views

Wie in 2010 zonnepanelen aanschafte, betaalde daar ongeveer twee keer zoveel voor als nu het geval is. Om het gebruik van zonne-energie toegankelijker en bereikbaarder te maken, zijn er sindsdien allerlei subsidieregelingen op poten gezet, waar menigeen van geprofiteerd heeft en nu voorziet in een deel van het eigen energieverbruik. Voor ondernemers boden de regelingen grote kansen, want bedrijfspanden en agrarisch vastgoed hebben vaak relatief veel beschikbare (dak)oppervlakte en ook al worden de vergoedingen voor de opgewekte stroom de laatste tijd steeds minder: het overschot aan stroom leverde vaak een mooie aanvulling op de inkomsten.

Eerder dit jaar, op zondag 29 maart 2020, is de elektriciteitsprijs echter gedurende een periode van meer dan zes uur negatief geweest. Dat had vervelende gevolgen voor ondernemers die gebruikmaken van een SDE+ subsidie, want in die regeling is opgenomen dat over deze periode geen subsidie mag worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit. Dat gold voor alle ondernemers die een netaansluiting hebben met een vermogen van minimaal 0,5 MW en hun energie duurzaam opwekken met een zonnepanelensysteem. De elektriciteit die gedurende deze periode op het net werd ingevoed, telde niet mee als subsidiabele productie. In de bijstelling over het productiejaar 2020, die in het voorjaar van 2021 wordt opgemaakt, wordt dit door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verrekend.

Dat er voor het eerst een negatieve energieprijs gedurende zes uur was, is niet veroorzaakt door (toepassingen van) zonne-energie. Eind maart en begin april heeft het namelijk abnormaal hard gewaaid in heel Europa; waardoor in meerdere landen grote overschotten aan opgewekte energie ontstonden, want windparken zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten en die leveren gezamenlijk nogal wat elektriciteit op. Mede door enorme subsidiebedragen te verstrekken aan windenergiebedrijven, heeft de Nederlandse overheid ervoor gezorgd dat er in de toekomst steeds vaker sprake zal zijn van overproductie tijdens piekmomenten. Met als gevolg dat ook bedrijven die in zonne-energie geïnvesteerd hebben, geconfronteerd kunnen worden met een bijbetaling.

Regelmatig krijgen wij vragen van ondernemers of het (nog) wel verstandig is om extra stroom te produceren; is het niet veel verstandiger om slechts het energieverbruik van de onderneming te compenseren -met een beetje extra vanwege het jaarlijkse capaciteitsverlies van de zonnepanelen- en zo je bedrijf vrijwel risicoloos minder afhankelijk te maken van de energiemaatschappijen die ons land kent?

Jouw Zonnepanelen Groep (JZG) adviseert ondernemers bij dit soort vragen en laat regelmatig doorrekenen wat voor gevolgen bepaalde situaties kunnen hebben op zowel klein- als grootverbruikers van door zonnepanelen opgewekte energie. Algemene conclusie is, dat het blijft lonen om wat extra stroom op te wekken, maar dat het lang niet altijd verstandig is om hele daken en/of velden te vullen met zonnepanelen. Zeker in deze onzekere tijden, waarbij het nationaal stroomverbruik flink is afgenomen omdat de industrie niet op volle toeren draait, kan het verstandiger zijn om iets kleinschaliger te investeren en in de toekomst extra zonnepanelen bij te plaatsen.

Hoe het beste gehandeld kan worden is afhankelijk van de subsidieregeling. Ondernemers die gebruikmaken van MIA/VAMIL zijn bijvoorbeeld aan andere regels gebonden dan die een SDE+ (binnenkort: SDE++) toegewezen kregen. Om nog maar niet te spreken van de wat kleinere ondernemers, die vaak gebruikmaken van de KOR en daar vervolgens verplicht minimaal drie jaar in blijven – waarbij inkomsten uit duurzame energie grote consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering in de nabije toekomst. Veel ondernemers worstelen met dit soort vragen; want iedereen wil graag zijn of haar steentje bijdragen om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen, maar uiteraard niet ten koste van ondernemingskansen.

Bedrijfsadvisering op maat begint hierbij een steeds prominentere rol op te eisen. Daardoor krijg je namelijk als ondernemer beter inzicht in de gevolgen voor je bedrijf als je energie gaat opwekken om in de eigen behoefte te voldoen, of zelfs een overschot aan energie opwekt. Veel zonnepaneelaanbieders zijn in staat om oppervlakkige informatie te verstrekken over subsidies, omdat dat soort informatie openbaar is. Voor veel projecten (zeker nu er zich negatieve energieprijzen voordoen) is echter een specialistisch oog nodig om te bepalen welke subsidievorm wel -en vooral welke niet- het beste financieel rendement oplevert.

Wij houden de ontwikkelingen rondom zakelijke energie nauwlettend in de gaten zodat we bij eventuele veranderen snel kunnen schakelen. Wij kijken daarbij over de landsgrenzen. We houden ook contact met internationaal opererende organisaties, die jarenlange ervaring hebben met het aanvragen van (Europese) subsidies. Door ook die kennis te benutten, kunnen in de zakelijke markt nog grotere voordelen behaald worden als het op energielevering en -verbruik aankomt.

Die voordelen zijn er namelijk zeker nog te behalen. Wil je hier optimaal van profiteren dan is het slim om je hier voor september 2020 in te verdiepen; dan is de openstelling van de SDE++ subsidieregeling.

Door: Ramon Brink van Jouw Zonnepanelen Groep

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

X